Viktig Å Sjekke Vinterdekkene Regelmessig

Under de utfordrende vinterforholdene er det også viktig å fortsette å sjekke dekkene dine. Kontroller at dekkene er i god stand. Hvis du har vinterdekk, så sjekk at piggene er i god form og at du ikke mangler for mange. Kontroller også om det finnes eventuelle skader på dekkene og at mønsterdybden er mer enn 4 mm dyp.

Kontroller også dekkstrykket jevnlig for å sikre at du har riktig trykk i dekk. For lavt trykk kan være farlig siden du da mister noen av dekkets viktigste egenskaper. Det påvirker også kostnadene dine; både i form av økte drivstoffkostnader og høyere slitasje, noe som vil tvinge deg til å kjøpe nye dekk oftere.

For mer info om vinterdekk, besøk: vianor.no